Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Kurs i Stilla Vals (Modern Vals)

Sollentuna Gammaldansförening anordnar kurs i Stilla Vals (Modern Vals) söndagen den 17 november 2013 med uppföljning söndagen den 1 december.
Tiden båda dagarna är kl 12.30-16.30.

Kursledare är Matti Alenius och Kjerstin Palm. 
Plats: Rotebro Dansträff, Rotebro centrum, Sollentuna.
Kostnad: 230 kronor/dag inkl. kaffe och smörgås

Anmälan görs till e-post info@sollentuna-gdf.se
Vi vill helst ha din anmälan senast den 8 november 2013

För mer information ring 070-363 87 54.

Kommentarer ej tillåtna.