Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Styrelsen

Ordförande
Inga-Britt Jernberg Bolk
070-590 56 60
Vice ordförande
Marianne Nikolitsi

Kassör
Marianne Nikolitsi
Klubbmästare
Marianne Berner Elmér
  Sekreterare
Nils Bolk
Ledamot
Kjerstin Palm
Ledamot
Vakant
Suppleant
Tibor Rozs
Suppleant
Sverker Nilsson

Föreningens adress:
Sollentuna Gammaldansförening
c/o Marianne Nikolitsi
Timotejvägen 61
192 69 Sollentuna

E-postadress:   info@sollentuna-gdf.se

Plusgiro:  86 26 97-0