Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Styrelsen

Ordförande
Inga-Britt Jernberg Bolk
  Vice ordförande
Sverker Nilsson
Kassör
Marianne Nikolitsi
  Vice kassör
Nils Bolk
Klubbmästare
Marianne Berner Elmér
  Sekreterare
Kjerstin Palm
Suppleant
Tibor Rozs
  Suppleant
Calle Edholm

Föreningens adress:
Sollentuna Gammaldansförening
c/o Nils Bolk
Vältvägen 3
175 44 Järfälla

E-postadress:   info@sollentuna-gdf.se

Plusgiro:  86 26 97-0