Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Styrelsen

Ordförande
Göran Berg
072-316 35 02
Vice ordförande
Marianne Nikolitsi

Kassör
Marianne Nikolitsi
Klubbmästare
Marianne Berner

Sekreterare
Nils Bolk
Ledamot
Vakant
Ledamot
Vakant
Suppleant
Tibor Rosz
Suppleant
Birgit Lindkvist

 

 

Föreningens adress:
Sollentuna Gammaldansförening
c/o Marianne Nikolitsi
Timotejvägen 61
192 69 Sollentuna

 

E-postadress:   info@sollentuna-gdf.se

Plusgiro:  86 26 97-0