Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Styrelsen

Ordförande
Inga-Britt Jernberg Bolk
  Vice ordförande
Sverker Nilsson
Kassör
Nils Bolk
  Vice kassör
Calle Edholm
Klubbmästare
Leif Svedberg
  Sekreterare
Gun-Britt Hamnström
Suppleant
Ronny Johansson
  Suppleant
Roger Hansson

Föreningens adress:
Sollentuna Gammaldansförening
c/o Nils Bolk
Vältvägen 3
175 44 Järfälla

E-postadress:   info@sollentuna-gdf.se

Plusgiro:  86 26 97-0