Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Parkering

Parkeringsmöjligheter vid Arena Rotebro.
Aktuell för torsdagar och lördagar främst dansperiod. Övrigt: Kolla resp skyltning.

Kartunderlag från Sollentuna kommun
Parkeringsytor nära Arena markerade av
Leif Svedberg 2022 10 14