Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Bli medlem

Anmälan:

via e-post: info@sollentuna-gdf.se

eller betala in 100 kronor på
plusgiro 86 26 97 – 0

Uppge namn, din e-post och telefon-nummer.
Sänd gärna ett mail till föreningens e-post och meddela din inbetalning.