Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Bli medlem

 

Anmälan per telefon: 070-590 56 60

eller

via e-post: info@sollentuna-gdf.se

eller

betala in 60 kronor på plusgiro 86 26 97 – 0

 

Uppge namn, adress och telefonnummer.