Hertig Karls väg 13
192 68 Sollentuna

Årsmöte den 7 mars 2014

Välkomna till Sollentuna GDF:s årsmöte fredagen den 7 mars 2014 kl 19.00.
Där har du möjlighet att framföra dina idéer och synpunkter.
Efter årsmötet dansar vi till Junix orkester kl 20.00-24.00
Medlemmar som deltar på årsmötet betalar 50 kronor i entré, övriga 90 kronor inklusive fika.
OBS! Adress Hertig Karls väg 13, ingång vid Folktandvården (ca 30 m till höger om ordinarie ingång).

Kommentarer ej tillåtna.